Concediul și indemnizația de maternitate

Concediul de risc maternal nu face parte din concediul de maternitate
Indemnizația de maternitate nu este impozitată
Cum se determină baza de calcul a concediului

 

Concediul de maternitate este o măsură de protecție socială care se acordă pentru o perioadă de 126 de zile calendaristice, timp în care persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate beneficiază și de o indemnizație stabilită conform legii.
Concediul de maternitate este format din:
– concediul de sarcină (prenatal), acordat pe o perioadă de 63 de zile înainte ca angajata să nască;
– concediul de lăuzie (postnatal), acordat pe o perioadă de 63 de zile după naștere.
Potrivit legislației în vigoare, numai primele 42 de zile de după naștere sunt obligatorii, celelalte 84 de zile fiind opționale. Concediile pentru sarcină și lăuzie se pot compensa între ele, în funcție de recomandarea medicului și de opțiunea persoanei beneficiare, singura condiție fiind ca durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice.
Salariatele gravide trebuie să se prezinte la medicul de familie sau la medicul specialist pentru a primi un document medical care să le ateste sarcina. Ulterior, au obligația de a face o comunicare în scris către angajator prin care să anunțe starea de graviditate.
Angajatorul are obligația ca împreună cu medicul de medicina muncii să evalueze riscurile la care se supune salariata la locul de muncă și să întocmească un raport de evaluare. Dacă în urma evaluării se constată că există riscuri pentru angajata gravidă, angajatorul are obligația de a-i acorda acesteia măsuri de protecție suplimentare. În situația în care angajatorul nu dispune de modificarea condițiilor de muncă, salariata este îndreptățită să solicite concediu de risc maternal.
Concediul de risc maternal nu face parte din concediul de maternitate și se acordă de medic, la solicitarea angajatei. Acesta se poate acorda pe o perioadă de cel mult 120 de zile calendaristice.
Totodată, persoanele cu handicap asigurate pot depune cerere de concediu de maternitate începând cu luna a 6-a de sarcină, în baza certificatului de handicap.
În situația (nedorită) a copilului născut mort sau în situația în care acesta moare în perioada concediului de lăuzie, indemnizația de maternitate se acordă pe toată durata acestuia.
La solicitarea indemnizației de maternitate salariata trebuie să aibă în vedere următoarele:
certificatele de concediu medical pentru sarcină se eliberează pe o perioadă de cel mult 30 de zile, de către medicul de familie sau de către medicul de specialitate obstetrică-ginecologie, care supraveghează sarcina;
certificatul medical pentru lăuzie se eliberează de către medicul de specialitate obstetrică-ginecologie din unitatea sanitară în care a născut femeia sau de către medicul de familie, pentru o perioadă de 30 de zile.  
Cuantumul brut lunar al indemnizației de maternitate este 85% din baza de calcul care se stabilește astfel:
  1. Pentru persoanele angajate în muncă, baza de calcul se determină ca medie a veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, până la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar, pe baza cărora se calculează contribuția asiguratorie pentru muncă.
  2. Pentru persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj, baza de calcul se determină ca medie a veniturilor brute lunare reprezentând indemnizație de șomaj, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, până la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar.
  3. Pentru persoanele asigurate pe bază de contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, baza de calcul se determină ca medie a veniturilor asigurate, înscrise în contractul de asigurare, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, până la limita a 3 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, cu excepția persoanelor care optează pentru încheierea contractului de asigurare pentru a beneficia de concedii medicale și indemnizații pentru maternitate, pentru care baza de calcul al indemnizațiilor se determină ca medie a veniturilor asigurate, înscrise în contractul de asigurare, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, până la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar.
Conform codului fiscal, indemnizația de maternitate nu este impozitată, din ea se reține doar CAS-ul  (25%) și este suportată integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.
Calculul și plata indemnizației de maternitate se fac pe baza certificatului medical eliberat potrivit legii, care constituie document justificativ pentru plată.
Protejați-vă drepturile și respectați-vă obligațiile!
Adrian ANGHEL

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *