PRIMĂRIA GIURGIU – PROGRAME EUROPENE – LIPSĂ DE TRANSPARENȚĂ SAU ACTIVITATE INEFICIENTĂ?

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

PRIMĂRIA GIURGIU – PROGRAME EUROPENE

LIPSĂ DE TRANSPARENȚĂ SAU ACTIVITATE INEFICIENTĂ?

Este arhicunoscut faptul că administrațiile publice locale se confruntă cu mari probleme financiare, municipiul Giurgiu nefăcând excepție. În condițiile în care sursele de finanțare „tradiționale” (bugetul local, fondurile alocate de Ministerul Dezvoltării și creditele contractate) asigură fonduri limitate și implicit insuficiente, una dintre soluțiile care oferă oportunități uriașe de dezvoltare o reprezintă fondurile europene.

Accesarea fondurilor europene este un proces complex, bazat pe proceduri clare. Astfel, se impune crearea unei adevărate infrastructuri” care să faciliteze absorbția fondurilor europene, evaluarea, implementarea și finalizarea proiectelor finanțate cu bani europeni.

La nivelul Primăriei Giurgiu această infrastructură” pare bine organizată, cel puțin din punct de vedere cantitativ. În Organigrama Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, aprobată prin HCL nr. 194/2020, este prevăzută Direcția Programe Europene care cuprinde Serviciul Programe Europene și Serviciul Proiecte și Relații Externe (în cadrul acestuia funcționând Biroul Proiecte de Mediu, Compartimentul Dunării, Relații Externe, Promovare și Cooperare și Compartimentul Mass-Media!!!). În Direcția Programe Europene sunt prevăzute 22 de posturi, din care 4 de conducere și 18 de execuție.

Atribuțiile Direcției Programe Europene sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, aprobat prin HCL nr. 385/2019 și constau, în principal în asigurarea:

planificării strategice la nivel local și implementării planurilor strategice ale municipalității;

– identificării programelor eligibile și elaborării cererilor de finanțare;

– atragerii de finanțare nerambursabilă;

respectării prevederilor O.u.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Acestea fiind spuse și dincolo de promisiunile făcute în campania electorală pentru alegerile locale din anul 2020, unde expresia proiecte europene” era mai ceva decât un laitmotiv al platformelor electorale, am fost interesați să vedem ce s-a întreprins în acest domeniu și ce așteptări putem avea cu privire la dezvoltarea municipiului Giurgiu. Vorba lui Câțu, una este programul electoral” și alta este programul de guvernare” (sâc!).

Aşadar, am încercat să ne informăm de pe site-ul oficial al Primăriei Giurgiu. Meniul INFORMAȚII”, submeniul PROIECTE EROPENE”. Ce am găsit? Iată:

Pagina „PROIECTE ÎN EVALUAREcuprinde prezentarea sumară a 5 proiecte (3 vizează reabilitarea termică a unor blocuri de locuințe, unul este pe dezvoltare durabilă și unul este axact pe implementarea unor măsuri de combatere a sărăciei). Cu greu am dedus că evaluarea este realizată la nivelul anului 2017!

În pagina „PROIECTE ÎN DERULAREam identificat proiecte în derulare din anii 2017, 2018 și 2019, termenul de finalizare a celui mai recent proiect fiind decembrie 2019!

Pagina „PROIECTE ÎN IMPLEMENTAREcuprinde o listă cu proiecte aflate în implementare în perioada 2013-2015!

Pe pagina „STRATEGII ȘI PLANURI DE DEZVOLTAREam regăsit prezentarea Strategiei integrate de dezvoltare urbană 2014-2020, a Planului de mobilitate urbană și a unui Anunț de consultare publică a celor două documente, programat în 14.09.2016!

Pagina „PROIECTE POCA 2014-2020”, adică proiecte realizate în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cuprinde prezentarea proiectului Servicii transparente către cetățeni – Administrație locală performantă (cu termen limită de implementare iunie 2019), proiectul Sisteme și standarde comune – procese optimizate în cadrul Primăriei Municipiului Giurgiu (cu termen limită de implementare iulie 2019) și – surpriză placută – proiectul „Servicii publice partajate digitalizate – Continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni în municipiul Giurgiu (SEPAR)” (cu termen limită de implementare noiembrie 2022),

Pe pagina „PROIECTE INTERREG VA ROBG 2014-2020este postat un document aparent interesant, respectiv “Strategia comună pentru îmbunatatirea sigurantei navigatiei pe Dunărea de
Jos pentru perioada 2019-2025”, elaborat în mai 2018!

În concluzie, cetățeanul care dorește să se informeze de pe site-ul www.primariagiurgiu.ro cu privire la activitatea în domeniul programelor europene obține informațiile de mai sus și rămâne într-o mare dilemă: are de-a face cu lipsă de transparență sau cu neglijență în ceea ce privește actualizarea informațiilor de pe site-ul primăriei ori activitatea Direcției Programe Europene este ineficientă?

Pentru comparație și pentru a ne face o imagine asupra modului în care decurg lucrurile la alte administrații locale din țară, am accesat paginile de internet ale unor primării din municipii reședință de judet comparabile ca mărime și număr de locuitori cu municipiul Giugiu. Sintetic, constatările sunt următoarele:

Zalău, județul Sălaj: Serviciul Managementul Proiectelor (10 posturi, unul de conducere, 9 de execuție) aflat în structura Direcției Tehnice. Activitate prezentată pe site: 7 proiecte în implementare (sunt prezentate 19 proiecte dar 12 dintre ele au termenul de finalizare anterior lunii martie 2022);

Vaslui, județul Vaslui: Serviciul Management Proiecte (18 posturi, unul de conducere, 17 de execuție). Activitate prezentată pe site: un proiect în implementare (mai sunt prezentate 10 proiecte aflate în derulare în anul 2021, fără precizarea perioadei de implementare!);

Slobozia, județul Ialomița: Serviciul Management Proiecte cu Finanțare Externă (9 posturi, unul de conducere și 7 de execuție) aflat în Direcția Tehnică și Dezvoltare. Activitate prezentată pe site: 12 proiecte în implementare;

Alexandria, județul Teleorman: Biroul Investiții Fonduri cu Finanțare Externă (6 posturi, unul de conducere și 5 de execuție) aflat în Direcția Tehnic Investiții. Activitate prezentată pe site: pe Pagina Proiecte Fonduri Europene sunt prezentate 7 proiecte în implementare.

Așadar, atragerea fondurilor europene pentru proiecte de dezvoltate a comunităților locale ramâne în continuare un obiectiv greu de atins. La Giurgiu încă nu ne-am putut edifica care este situația la zi în acest domeniu. Pe de altă parte, am convingerea că toți cetățenii orașului nostru ar fi mulțumiți dacă ceea ce este prezentat pe site-ul Primăriei Giurgiu ar avea drept cauză doar o banalălipsă de transparență iar activitatea pe programe europene s-ar desfășura potrivit așteptărilor și necesităților.

Alte concluzii, inclusiv cele rezultate din prezentarea activității altor primării din țară, rămân la latitudinea dumneavoastră!

Adrian Anghel

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *