CONTROLUL MEDICAL LA ANGAJARE – FIȘA DE APTITUDINE

Cititorii rubricii INFO Legislația Muncii pot pune întrebări cu privire la tema propusă, urmând ca realizatorul rubricii să le răspundă pe site-ul Giurgiu express, la Comentarii, sau în grupul facebook Giurgiu express. Realizatorul rubricii îşi rezervă dreptul de a stabili şi alte căi de comunicare cu semnatarii întrebărilor, dacă situaţia o cere.

 

         Adrian ANGHEL

Potrivit dispozițiilor art. 27 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – , republicat, cu modificările și completările ulterioare, o persoana poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical, care atestă faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci.

De altfel, obligativitatea fisei medicale la angajare este reglementată și de prevederile art. 13 lit. j) din Legea nr. 319/2006 – a securității și sănătății în muncă. Practic, angajatorii pot încadra numai persoane care, în urma examenului medical de specialitate, corespund condițiilor.

Încalcarea acestei obligatii, respectiv lipsa unei fișe medicale pentru angajare valabile, atrage după sine sancționarea contravențională a angajatorului cu amendă de la 4.000 la 8.000 lei. Mai mult, contractul individual de muncă încheiat în lipsa unui certificat medical, respectiv fără avizul medicului de medicina muncii, atrage după sine nulitatea contractului individual de muncă.

Din punct de vedere procedural, fișa medicală pentru angajare este reglementată prin dispozițiile H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatății lucrătorilor. Costurile aferente realizării fișei medicale pentru angajare sunt suportate de către angajator.

Controlul medical la angajarea în muncă se face la solicitarea angajatorului, care trebuie să transmită medicului de medicina muncii urmatoarele:

– cererea de efectuare a examenului medical la angajare;

fișa de identificare a factorilor de risc profesional.

Medicul de medicina a muncii stabilește aptitudinea sau inaptitudinea unei persoane, pe baza următoarelor criterii:

– compatibilitatea/incompatibilitatea dintre eventualele afecțiuni prezente în momentul examinării și viitorul loc de muncă;

– existența/inexistența unei afecţiuni ce pune în pericol sănătatea și securitatea celorlalți lucrători de la același loc de muncă;

– existența/inexistența unei afecţiuni ce pune în pericol securitatea unității și/sau calitatea produselor realizate sau a serviciilor prestate;

– existența/inexistența unui risc pentru sănătatea populației căreia îi asigură servicii.

Fișa de aptitudine este un document în care medicul specializat în medicina muncii menționează dacă viitorul angajat este apt sau nu pentru muncă, în urma unui consult medical amănunțit.

Procedura prevede că medicul specialist de medicina muncii, în baza solicitării de efectuare a examenului medical la angajare, fișei de identificare a factorilor de risc profesional, dosarului medical și a examenelor medicale efectuate, completează fișa de aptitudine,  pe care menționază concluzia examenului medical la angajare: apt, apt condiţionat, inapt temporar sau inapt pentru locul de muncă respectiv.

O persoană este considerată aptă din punct de vedere medical dacă poate desfașura activitatea la locul de muncă, în profesia/funcția pentru care se solicită examenul medical.

Dacă medicul de medicina muncii face recomandări de tip medical, aptitudinea este condiționată de respectarea acestora, iar in fișa de aptitudine, avizul medical va fi apt condiționat.

Este considerată inaptă temporar persoana care, din cauza unei boli, se află în incapacitate medicală de a desfășura activitatea la locul de muncă în profesia/funcția pentru care se solicită examenul medical de medicina muncii. Inaptitudinea medicală este stabilită de către medicul de medicina a muncii până la reevaluarea sănătății, respectiv până la dispariția cauzei medicale.

Inaptitudinea permanentă în muncă reprezintă incapacitatea medicală permanentă a persoanei de a desfașura activitatea la locul de muncă în profesia/funcția pentru care se solicită examenul medical. În această situaţie, avizul medical al medicului de medicină a muncii va fi inapt.

Persoana examinată are dreptul de a contesta rezultatul dat de către medicul specialist de medicina muncii privind aptitudinea în muncă. Contestația se adresează autorităţii de sănătate publică județeană sau a municipiului Bucureşti, în termen de 7 zile lucrătoare de la data primirii fișei de aptitudine în muncă.

Fişa de aptitudine se completează în două exemplare, unul pentru angajator și celălalt pentru angajat. Dosarul medical și fișa de identificare a factorilor de risc profesional se pastrează la structura de medicina muncii pe durata derulării contractului cu angajatorul.

Protejați-vă drepturile și respectați-vă obligațiile!

 Adrian ANGHEL

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *