ARE ANGAJATORUL DREPTUL SĂ MODIFICE UNILATERAL CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ ?

Pe timpul executării contractului individual de muncă, acesta poate suferi modificări ale unor clauze sau elemente. Norma legală de bază prevede că modificarea contractului individual de muncă se poate realiza … Read More