Suspendarea contractului individual de muncă și efectele acesteia

Pe timpul executării contractului individual de muncă se pot ivi o serie de situații care să determine suspendarea acestuia. Legislația incidentă domeniului, în speță Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, … Read More