ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

APA SERVICE SA GIURGIU anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  pentru ,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată din judeţul Giurgiu’’ ce se va realiza în intravilanul şi extravilanul localităţilor Giurgiu, Frăteşti, Oinacu, Daia, Băneasa, Călugăreni, Mihai Bravu, Singureni, Adunaţii Copăceni, Comana, Colibaşi, Gostinari, Vărăsti, Isvoarele, Hotarele, Valea Dragului, Izvoarele, Vânatorii Mici, Crevedia Mare, Săbareni, Cosoba, Ogrezeni, Bolintin Vale, Mârşa, Mihăilesti, judet Giurgiu, titular APA SERVICE SA GIURGIU.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de luni- joi, intre orele 8.00- 16.30, vineri între orele 8.00-14.00 precum şi la următoarea adresa de internet http://apmgr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ pe pagina de internet a APM Giurgiu http://apmgr.anpm.ro

  1. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Giurgiu în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu http://apmgr.anpm.ro

    Director General,

Popescu Alexandru- George